Norsk VOAV-Teknikk AS

Har du behov for tømming av septikktanken?

Ring servicetorget på telefonnummer 748 33 500 og oppgi gård- og bruksnr. Vi får da beskjed om ditt behov og sender våre menn så raskt vi kan!

Har du behov for spyling pga tett kloakk ring oss på 74 82 66 66 og tast 2.

  • Slamtømming
  • Tømming av sandfang
  • Tømming av fettutskiller
  • Tv-inspeksjon av alle typer avløpsrør
  • Oppsøking av avløpsrør
  • Spyling av veier og parkeringsplasser
  • Spyling av avløpsrør

Ansatte :

Vakttelefon: 400 63 727

Ragnar Halle, Daglig leder
Jonny Mæhre – 922 21 285
Frode Lunnan – 975 48 129
Morten Bjørgum – 901 56 876
Hans Olav Børseth – 959 44 926
Sverre Mjøsund – 950 79 849